Komitet Naukowy | Komitet Naukowy - Komitet Naukowy -

Skład Komitetu Naukowego:

dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-SzopaZakład Rehabilitacji Leczniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. n. med. Aleksandra Truszczyńska-Baszak, prof. AWF,  Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
dr n. o zdr. Joanna Fidut-WrońskaKatedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Teresa StawińskaZakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Beata WójcikZakład Fizjoterapii Klinicznej, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Gustaw WójcikZakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Facebook