Komitet Naukowy | Komitet Naukowy |

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR
Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
dr n. med. Agnieszka Karska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie
dr n. med. Jolanta Taczała
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Beata Wójcik
Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Gustaw Wójcik
Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Facebook