Komitet Naukowy | Komitet Naukowy |
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. n. o zdr. Dariusz Boguszewski
Zakład Rehabilitacji, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. UM
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Mariusz Drużbicki
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
dr Roman Heider
Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr n. o zdr. Agnieszka Kotwica
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Teresa Stawińska
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Anna Szulc
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Gustaw Wójcik
Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Facebook