Uczestnicy | Uczestnicy |
Uczestnikami wydarzenia mogą być:
• pracownicy naukowi
• doktoranci
• studenci
• praktycy
• pasjonaci fizjoterapii
• zaproszeni goście
• przedstawiciele firm
• związani ze środowiskiem medycznym i okołomedycznym.
Facebook