Terminy | Terminy - Terminy -
24 listopada 2021 r. – 24 marca 2022 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty),
• do 1 kwietnia 2022 r.
 – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych,
• do 5 kwietnia 2022 r.
– nadsyłanie prezentacji multimedialnych oraz posterów naukowych,
testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 9 kwietnia 2022 r.VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Innowacyjna Fizjoterapia”,

od 12 kwietnia 2022 r. – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 18 kwietnia 2022 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2022 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 18 kwietnia 2022 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo
.
Facebook