Terminy | Terminy |
• 1 grudnia 2020 r. – 8 kwietnia 15 kwietnia 2021 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 9 kwietnia 16 kwietnia 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce)
• 24 kwietnia 2021 r.VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia

od 27 kwietnia 2021 r. – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów
• do 4 maja 2021 r.– nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 maja 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Facebook