Archiwum | Archiwum - Archiwum -

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna fizjoterapia odbyła się 24 kwietnia 2021 roku w formie spotkania online. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 uczestników reprezentujących 26 jednostek naukowych z całej Polski. W Konferencji wzięli udział również pracownicy placówek fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Celem spotkania była interdyscyplinarna dyskusja dotycząca nowoczesnego podejścia do fizjoterapii, w tym metod leczenia czy innowacyjnych sprzętów do terapii.

W tematykę Konferencji wprowadziły na wystąpienia Gości Honorowych:

  • dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR – Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Tytuł wystąpienia: Elektromechaniczne systemy wspomagania chodu – nowe ścieżki w fizjoterapii

  • dr n. med. Agnieszka Karska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Dysfunkcje dna miednicy u pacjentów leczonych onkologicznie

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zaprezentowania swoich prac w postaci wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR, Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
  • dr n. med. Agnieszka Karska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie
  • dr n. med. Jolanta Taczała, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. o zdr. Beata Wójcik, Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. med. Gustaw Wójcik, Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Organizacyjny:

Beata Bujalska

Ewelina Chodźko

Alicja Danielewska

Monika Iwaniuk

Joanna Jędrzejewska

Kinga Kalbarczyk

Kamil Maciąg

Monika Maciąg

Izabela Mołdoch-Mendoń

Konrad Skrzątek

Marcin Szklarczyk

Paulina Szymczyk

Patronat Honorowy: Patronat Medialny
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski fizjoplaner.pl
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk TV Student
Klaster Medycyny Lubelskiej Medicus – Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Rehabilitacja w praktyce
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL