Innowacyjna Fizjoterapia 2017 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia Innowacyjna Fizjoterapia 2017

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia
– neurologia, pediatria, sport
Lublin, 22-23 kwietnia 2017 r.

Harmonogram i lista przyjętych tematów

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz sympatyków fizjoterapii
• aktualna i ważna tematyka
• interdyscyplinarne podejście
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów – 5 pkt. MNiSW
• gwarancja ukazania się publikacji we wrześniu 2017

Szanowni Państwo!!!

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport to już trzecia odsłona cieszącej się uznaniem inicjatywy skierowanej do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktyków oraz innych osób bezpośrednio związanych z fizjoterapią, bądź też zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką. Celem Konferencji jest udowodnienie, że fizjoterapia to praktyczna, aplikacyjna, pełna wyzwań i pasji nauka, a także możliwość nawiązania kontaktów branżowych jak i poszerzenie swojej wiedzy i doświadczeń.

Obserwowany dynamiczny rozwój neurologii, pediatrii, a także medycyny sportowej skłonił nas do ukierunkowania tej edycji Wydarzenia do w/w zagadnień. Wierzymy, że każdy Uczestnik znajdzie dla siebie coś interesującego. Podczas Konferencji Uczestnicy będą mogli podzielić się wynikami badań własnych, ciekawymi zagadnieniami naukowymi, doświadczeniami ze swojej kariery zawodowej oraz własną pasją do prezentowanego zagadnienia.

Do udziału zapraszamy głównie fizjoterapeutów oraz osoby ze środowiska medycznego i okołomedycznego, ale przede wszystkim pasjonatów fizjoterapii. Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter fizjoterapii pozwala na znalezienie jej elementów w wielu dziedzinach nauki. W związku z tym mile widziane będzie także uczestnictwo np. fizyków, biochemików, biotechnologów, inżynierów, pedagogów, psychologów, logopedów itd.

Naszym celem jest stworzenie ogólnopolskiego panelu dyskusyjnego skupionego wokół interdyscyplinarnego podejścia do fizjoterapii i poruszenie jej roli w neurologii, pediatrii i sporcie.

Każdy z uczestników może prezentować prace w formie:
• Wystąpienia ustnego i/lub
• Posteru i/lub
• Rozdziału w monografii naukowej.

Tym samym pozwoli to na upublicznienie innym swoich zainteresowań, zarażenia ich swoją pasją, podzielenia się zdobyta wiedzą. Pokazania, że można wyjść poza ramy narzucone przez system i udowodnienia razem z nami, że fizjoterapia to nie – typowa nauka, ale pasjonujący sposób na życie!

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play

Materiały związane z poprzednimy edycjami Konferencji:
Michał Mikulski
EGZOtech

Ewelina Matuszak
Fundacja Canituus

Luna EMG

Relacja z I edycji Konferencji

Goście Honorowi

Wykład pt.: „Neuroendoskopia w schorzeniach mózgu i kanału kręgowego. Rola fizjoterapii w leczeniu skojarzonym pacjentów przed- i po zabiegach endoskopowych” wraz z Profesorem Krzysztofem Suszyńskim

dr hab. n. med. adj. prof. Stanisław Janusz Kwiek neurochirurg, pionier w zakresie endoskopii mózgu i kręgosłupa w Polsce i na świecie, autor lub współ autor ponad 300 publikacji naukowych zamieszczonych w literaturze medycznej, zarówno polskiej, europejskiej, jak i światowej. Adiunkt Katedry i Kliniki Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Kierownik Dolnośląskiego Centrum Mało Inwazyjnej i Endoskopowej Neurochirurgii Kręgosłupa, działającego w ramach KCM Clinic Jelenia Góra; Ordynator Pododdziału Chirurgii Kręgosłupa, Szpital im. Mościckiego, Lecznica Dzieci i Dorosłych (LDD), Chorzów.


Profesor Kwiek wraz z zespołem.

Wykład pt.: „Rehabilitacja niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością”

dr n. med. Jolanta Taczała ortopeda, specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej. Kierownik Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Zainteresowania naukowe i zawodowe Pani dr. skupiają się głównie na wczesnej diagnostyce i rehabilitacji niemowląt ryzyka oraz wokół leczenia i rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Podejmuje działania na rzecz integracji środowiska specjalistów i osób zajmujących się rehabilitacja dziecięcą. Od 2005 roku pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr n. med. Stanisław Kwiek Katedra Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dr n. med. adj. prof. Krzysztof Suszyński Katedra Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS
Dr n. o kult. fiz. Adam Fijewski II Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. o zdr. Teresa Stawińska Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. med. Krzysztof Sokołowski II Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. med. Jolanta Taczała Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. o zdr. Beata Wójcik II Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr spec. reh. Piotr Józefowski Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławi

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport
.
 


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Sponsorzy

 
 


Partner

 
 


Organizator

 
 
Facebook