Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Innowacyjna Fizjoterapia

 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna fizjoterapia odbyła się 24 kwietnia 2021 roku w formie spotkania online. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 uczestników reprezentujących 26 jednostek naukowych z całej Polski. W Konferencji wzięli udział również pracownicy placówek  fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Celem spotkania była interdyscyplinarna dyskusja dotycząca nowoczesnego podejścia do fizjoterapii, w  tym metod leczenia czy innowacyjnych sprzętów do terapii.

W tematykę Konferencji wprowadziły na wystąpienia Gości Honorowych:

  • dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR – Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Tytuł wystąpienia: Elektromechaniczne systemy wspomagania chodu – nowe ścieżki w fizjoterapii

  • dr n. med. Agnieszka Karska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Dysfunkcje dna miednicy u pacjentów leczonych onkologicznie

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zaprezentowania swoich prac w postaci wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR, Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
  • dr n. med. Agnieszka Karska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie
  • dr n. med. Jolanta Taczała, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. o zdr. Beata Wójcik, Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. med. Gustaw Wójcik, Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Organizacyjny:

Beata Bujalska

Ewelina Chodźko

Alicja Danielewska

Monika Iwaniuk

Joanna Jędrzejewska

Kinga Kalbarczyk

Kamil Maciąg

Monika Maciąg

Izabela Mołdoch-Mendoń

Konrad Skrzątek

Marcin Szklarczyk

Paulina Szymczyk

Patronat Honorowy: Patronat Medialny
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski fizjoplaner.pl
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk TV Student
Klaster Medycyny Lubelskiej Medicus – Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Rehabilitacja w praktyce
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia. Abstrakty

Redakcja:
Monika Maciąg
Kamil Maciąg

[link]Organizator

Facebook