Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Innowacyjna Fizjoterapia

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia odbyła się 21-22 kwietnia 2018 r. w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie. W Konferencji wzięło udział 60 przedstawicieli 21 ośrodków naukowych z całego kraju. Wśród nich nie zabrakło Uczestników, którzy zaprezentowali ciekawe i aktualne tematy z zakresu fizjoterapii. Innowacyjne podejście do tej dziedziny nauki przyczyniło się do zwiększenia świadomośc i występujących problemów i schorzeń wśród społeczeństwa a także rzuciło nowe światło na możliwą pomoc z zakresu fizjoterapii osób dorosłych i dzieci.

ArrowArrow
Slider

Autor zdjęć: Monika Stępniak – fotoMI

Gościem Honorowym był Pan Dr n. o kult. fiz. Adam Fijewski – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który zaprezentował wykład pt.: Trening zdrowia – nową specjalnością medyczną?.
Owocem obrad w interdyscyplinarnym gronie była aktualizacja wiedzy i zacieśnienie współpracy w obszarze fizjoterapii.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Katedra Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr n. o zdr. Joanna Fidut-Wrońska Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o kult. fiz. Adam Fijewski II Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. o zdr. Teresa Stawińska Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o zdr. Anna Szulc Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Jolanta Taczała Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o zdr. Beata Wójcik II Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. med. Gustaw Wójcik Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr n. o zdr. Kamil Zaworski Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr Ilona Borzęcka Zakład Balneoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Piotr Józefowski Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Patronat Medialny

 
 

Patronat Honorowy

 
 


Organizator

Facebook