Innowacyjna Fizjoterapia 2017 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia Innowacyjna Fizjoterapia 2017

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia
– neurologia, pediatria, sport
Lublin, 22-23 kwietnia 2017 r.

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz sympatyków fizjoterapii
• aktualna i ważna tematyka
• interdyscyplinarne podejście
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów – 5 pkt. MNiSW
• gwarancja ukazania się publikacji we wrześniu 2017

Szanowni Państwo!!!

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport to już trzecia odsłona cieszącej się uznaniem inicjatywy skierowanej do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktyków oraz innych osób bezpośrednio związanych z fizjoterapią, bądź też zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką. Celem Konferencji jest udowodnienie, że fizjoterapia to praktyczna, aplikacyjna, pełna wyzwań i pasji nauka, a także możliwość nawiązania kontaktów branżowych jak i poszerzenie swojej wiedzy i doświadczeń.

Obserwowany dynamiczny rozwój neurologii, pediatrii, a także medycyny sportowej skłonił nas do ukierunkowania tej edycji Wydarzenia do w/w zagadnień. Wierzymy, że każdy Uczestnik znajdzie dla siebie coś interesującego. Podczas Konferencji Uczestnicy będą mogli podzielić się wynikami badań własnych, ciekawymi zagadnieniami naukowymi, doświadczeniami ze swojej kariery zawodowej oraz własną pasją do prezentowanego zagadnienia.

Do udziału zapraszamy głównie fizjoterapeutów oraz osoby ze środowiska medycznego i okołomedycznego, ale przede wszystkim pasjonatów fizjoterapii. Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter fizjoterapii pozwala na znalezienie jej elementów w wielu dziedzinach nauki. W związku z tym mile widziane będzie także uczestnictwo np. fizyków, biochemików, biotechnologów, inżynierów, pedagogów, psychologów, logopedów itd.

Naszym celem jest stworzenie ogólnopolskiego panelu dyskusyjnego skupionego wokół interdyscyplinarnego podejścia do fizjoterapii i poruszenie jej roli w neurologii, pediatrii i sporcie.

Każdy z uczestników może prezentować prace w formie:
• Wystąpienia ustnego i/lub
• Posteru i/lub
• Rozdziału w monografii naukowej.

Tym samym pozwoli to na upublicznienie innym swoich zainteresowań, zarażenia ich swoją pasją, podzielenia się zdobyta wiedzą. Pokazania, że można wyjść poza ramy narzucone przez system i udowodnienia razem z nami, że fizjoterapia to nie – typowa nauka, ale pasjonujący sposób na życie!

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play

Materiały związane z poprzednimy edycjami Konferencji:
Michał Mikulski
EGZOtech

Ewelina Matuszak
Fundacja Canituus

Luna EMG

Relacja z I edycji Konferencji

Z przyjemnością przedstawiamy komitet Naukowy Konferencji:
• Prof. dr n. med. Stanisław Kwiek – Katedra Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
• Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz – Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
• Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS
• Dr n. o kult. fiz. Adam Fijewski – II Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• Dr n. o zdr. Teresa Stawińska – Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• Dr n. med. Krzysztof Sokołowski – II Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• Dr n. med. adj. prof. Krzysztof Suszyński – Katedra Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
• Dr n. med. Jolanta Taczała – Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• Dr n. o zdr. Beata Wójcik – II Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• Dr Piotr Józefowski – Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport
.
 


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy