II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia
– neurologia, pediatria, sport
Lublin, 23-24 kwietnia 2016 r.

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników
oraz sympatyków fizjoterapii
wykład oraz warsztaty przeprowadzone przez firmę
EGZOTech

wykład oraz warsztaty z dogoterapii przeprowadzone
przez Fundację Canituus

wykład/warsztat z Marcinem Osmanem z zakresu biznesu w fizjoterapii
wykład Dr hab. Agnieszki Lewickiej-Zelent pt.: Innowacyjna fizjoterapia. Na ile jest możliwa ,,poza człowiekiem”?
• aktualna i ważna tematyka
• interdyscyplinarne podejście
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów – 4 pkt. MNiSW
• gwarancja ukazania się publikacji do 15 września 2016

Szanowni Państwo!!!

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport to druga odsłona, cieszącej się uznaniem inicjatywy skierowanej do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktyków oraz innych osób bezpośrednio związanych z fizjoterapią, bądź też zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką. Celem Konferencji jest udowodnienie, że fizjoterapia to praktyczna, aplikacyjna, pełna wyzwań i pasji nauka, a także możliwość nawiązania kontaktów branżowym jak i poszerzenie swojej wiedzy i doświadczeń.

Obserwowany dynamiczny rozwój neurologii, pediatrii, a także medycyny sportowej skłonił nas do ukierunkowania tej edycji Wydarzenia do w/w zagadnień. Wierzymy, że każdy Uczestnik znajdzie dla siebie coś interesującego. Podczas Konferencji Uczestnicy będą mogli podzielić się wynikami badań własnych, ciekawymi zagadnieniami naukowymi, doświadczeniami ze swojej kariery zawodowej oraz własną pasją do prezentowanego zagadnienia.

Do udziału zapraszamy głównie fizjoterapeutów oraz osoby ze środowiska medycznego i okołomedycznego, ale przede wszystkim pasjonatów fizjoterapii. Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter fizjoterapii pozwala na znalezienie jej elementów w wielu dziedzinach nauki. W związku z tym mile widziane będzie także uczestnictwo np. fizyków, biochemików, biotechnologów, inżynierów, pedagogów, psychologów, logopedów itd.

Naszym celem jest stworzenie ogólnopolskiego panelu dyskusyjnego skupionego wokół interdyscyplinarnego podejścia do fizjoterapii i poruszenie jej roli w neurologii, pediatrii i sporcie.

Każdy z uczestników może prezentować prace w formie:
• Wystąpienia ustnego i/lub
• Posteru i/lub
• Rozdziału w monografii naukowej.

Tym samym pozwoli to na upublicznienie innym swoich zainteresowań, zarażenia ich swoją pasją, podzielenia się zdobyta wiedzą. Pokazania, że można wyjść poza ramy narzucone przez system i udowodnienia razem z nami, że fizjoterapia to nie – typowa nauka, ale pasjonujący sposób na życie!

Michał Mikulski
EGZOtech

Marcin Osman
Przedsiębiorca, trener biznesowy

Ewelina Matuszak
Fundacja Canituus

Luna EMG

Relacja z I edycji Konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport.

Komitet Organizacyjny

Grono Komitetu Naukowego zaszczycą:

Dr n. o zdr. Teresa Stawińska
Dr n. med. Jolanta Taczała
Dr n. med. Krzysztof Sokołowski
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent
Dr n. med. Bożenna Klenk-Majewska

 


Patronaty
 
 


Sponsorzy


Organizatorzy